Kancelaria Notarialna

ANNA MARCINIAK-SIKORA


W naszej Kancelarii Notarialnej łączymy najlepsze tradycje polskiego notariatu z nowym, dynamicznym obliczem Łodzi. Wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala nam zapewnić najwyższą jakość dokonywanych czynności notarialnych, przy zachowaniu dbałości o bezpieczeństwo powierzonych nam spraw.

Nasze działania koncertują się na:

- profesjonalnym, merytorycznym i skutecznym rozwiązywaniu problemów prawnych naszych klientów,

- szybkiej i sprawnej obsłudze,

- indywidulanym podejściu do każdego klienta,

- zagwarantowaniu bezpieczeństwa dokonywanych czynności,

- zapewnieniu poufności przekazywanych informacji i dokumentów.


Notariusz Anna Marciniak-Sikora
,,Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2006 roku rozpoczęłam aplikację referendarską w Sądzie Okręgowym w Łodzi zakończoną pozytywnie zdanym egzaminem. Z notariatem związana jestem od 2007 roku, kiedy to rozpoczęłam etatową aplikację notarialną. Po jej zakończeniu swoją wiedzę i umiejętności pogłębiałam w czasie asesury notarialnej. W 2013 roku rozpoczęłam własną praktykę notarialną, jako notariusz w Warszawie, zdobywając dodatkowe doświadczenie w zakresie obsługi klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Od kwietnia 2017 roku siedziba Kancelarii Notarialnej przeniesiona została do Łodzi-Śródmieścia".

Notariusz Anna Marciniak-Sikora pozostaje również pracownikiem naukowym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa, w Zakładzie Badań nad Rozwojem Ustrojów Państwowych.

Członek Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej.


kancelaria@rejent-lodz.pl

☎ 42 630 21 09
☎ 42 639 72 31Notariusz Anna Marciniak-Sikora to współautor licznych publikacji i artykułów z zakresu historii prawa oraz prawa współczesnego.

Publikacje:

  1. Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty, red. A. Szereda, Warszawa 2017, CH Beck
  2. Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak i D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016,  ISBN: 978-83-8088-187-7, rozdział pt. „Rezygnacja przez nupturientów i małżonków ze wspólności ustawowej w świetle praktyki notariuszy Łódzkiej Izby Notarialnej”, s. 589-604. , Łódź 2016
  3. Rozporządzenia dotyczące rodziny w staropolskich testamentach szlacheckich [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee,  red. J. Przygodzki, M.J. Ptak, Wrocław 2010,
  4. Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią, red. A. Dąbrówka, P. Stępień, Studia Staropolskie. Series Nova, Warszawa 2014,  ISBN: 978-83-61757-52-8, rozdział pt. „Codzienna w całym świecie praktyka, nieuchronny wyrok Boski, iż kto się rodzi umierać musi...” Kilka uwag o arengach w staropolskich testamentach szlachty krakowskiej i sandomierskiej, s. 269- 285.


Artykuły:

  1. A. Marciniak-Sikora, M. Strzelecka, Prawo powierzchni (ujęcie historyczne oraz miejsce instytucji we współczesnym porządku prawnym), Państwo i Prawo 9/2016,
  2. Akty notarialne notariuszy warszawskich działających w czasie II wojny światowej i ich zastosowanie we współczesnym obrocie prawnym, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XVIII wieku, Kraków 2015,
  3. J. Bieda, A. Marciniak-Sikora, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Rejestry notarialne- u źródeł współczesności, Rejent 6/2013 s. 27-53.,
  4. Postanowienie sądu opiekuńczego w praktyce notarialnej, Edukacja Prawnicza, 6/2013, s. 39-42.,
  5. J. Bieda, A. Marciniak-Sikora, Od szlacheckiego dziedziczenia ustawowego ku wolności testowania w Kodeksie Napoleona, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. 86, Łódź 2012 ,
  6.  Daję po mojej śmierci. O testamentach w średniowiecznej Brytanii, "Mówią wieki" 6/2007.