Dokumenty

Przed dokonaniem czynności notarialnej prosimy o dostarczenie do Kancelarii Notarialnej niezbędnych dokumenty, w oparciu o które możliwe będzie sporządzenie ważnej i skutecznej czynności. Ponieważ lista wymaganych dokumentów zależy od rodzaju czynności, stanu faktycznego i stanu prawnego przedmiotu sprawy, stworzenie ich uniwersalnego katalogu nie jest możliwe. Zestawienie dokumentów jest ustalane dla każdego klienta indywidualnie, tak aby zagwarantować zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej.

Z przyjemnością odpowiemy również na wszelkie Państwa pytania – zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego.