Opłaty

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz pobiera następujące opłaty:

  • podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od towarów i usług VAT),
  • opłaty sądowe,
  • opłaty za zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym oraz
  • wynagrodzenie notariusza (zwane również taksą notarialną).

Wynagrodzenie notariusza zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237 z późn. zm.), zaś jego wysokość zależy m. in. od rodzaju wykonywanych czynności, wartości przedmiotu czynności, jak i stopnia skomplikowania sprawy. Do każdej czynności notarialnej dokonywanej w naszej Kancelarii staramy się podchodzić indywidualnie, aby uzyskać efekt, który usatysfakcjonuje wszystkie strony. W celu uzyskania dokładnej informacji o wysokości kosztów związanych z planowaną czynnością , prosimy o kontakt z Kancelarią. Istnieje możliwość dokonania opłaty przelewem, na rachunek bankowy Kancelarii.

W naszej Kancelarii Notarialnej porady i konsultacje związane z czynnościami notarialnymi są udzielane nieodpłatnie.

Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria jest członkiem programu Karta Dużej Rodziny prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.