Notariusz

Kancelarię Notarialną prowadzi dr Anna Marciniak-Sikora Notariusz w Łodzi.

 

Notariusz Anna Marciniak-Sikora posiada doświadczenie we współpracy zarówno z klientem indywidulanym, a także z osobami prawnymi,  w tym z  przedsiębiorstwami, spółkami cywilnymi oraz prawa handlowego (spółką: jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną), firmami deweloperskimi, spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi, bankami, agencjamibiurami nieruchomości, doradcami kredytowymi.


Notariusz dr Anna Marciniak-Sikora jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2006 roku rozpoczęła aplikację referendarską w Sądzie Okręgowym w Łodzi zakończoną pozytywnie zdanym egzaminem. Z notariatem związana od 2007 roku, kiedy to rozpoczęła etatową aplikację notarialną. Po jej zakończeniu swoją wiedzę i umiejętności pogłębiała w czasie asesury notarialnej. W 2013 roku rozpoczęła własną praktykę notarialną, jako notariusz w Warszawie, zdobywając dodatkowe doświadczenie w zakresie obsługi klientów indywidualnych oraz korporacyjnych.


Notariusz dr Anna Marciniak-Sikora to współautor licznych publikacji i artykułów z zakresu historii prawa oraz prawa współczesnego.


Notariusz dr Anna Marciniak-Sikora pozostaje również pracownikiem naukowym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa, w Zakładzie Badań nad Rozwojem Ustrojów Państwowych.Notariusz Łódź