Ważne strony

Internetowy System Aktów Prawnych -> www.isap.sejm.gov.pl/search.jsp

Wyszukiwanie Księgi Wieczystej -> www.przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW

Krajowy Rejestr Sądowy, Monitor Sądowy i Gospodarczy, Krajowy Rejestr Karny -> www.ems.ms.gov.pl/

Centralna Ewidencja i Informacja o działalności gospodarczej -> www.prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/

Krajowa Rada Notarialna -> www.krn.org.pl/

Izba Notarialna w Łodzi -> www.notariusze.lodz.pl/

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -> www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Notariusz Łódź

kancelaria@rejent-lodz.pl

☎ 42 630 21 09
☎ 42 639 72 31